Lange Poten 25 Den Haag

Algemeen:
Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond met een expeditieruimte aan de achterzijde en een achteringang.

Locatie:
Het winkelpand is gelegen aan de doorgaande route (Herengracht, Korte Poten, Plein en Lange Poten) van Den Haag CS naar het A-1 winkelgebied van Den Haag.

Het netto vloeroppervlak, totaal circa 344 m2 is als volgt onderverdeeld, te weten:
begane grond circa 226 m² VVO winkelruimte c.a.;
begane grond circa 66 m² VVO magazijn, kantoor;
begane grond circa 52 m² VVO garage/expeditie.

Frontbreedte:
circa 7 meter.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan “Binnenhof e.o.”, op grond van artikel 5 Gemengd-1, beschikt de
winkelruimte over o.a. de volgende bestemmings mogelijkheden:
– detailhandel;
– dienstverlening (onder bepaalde voorwaarden);
– horeca Cat. 1 (uitsluitend na toetsing bij de gemeente).

Opleveringsniveau:
Uitgangspunt is casco verhuur, doch de navolgende voorzieningen zijn éénmalig in het gehuurde aangebracht, dan wel door voorgaande gebruikers achtergelaten:

Onderhoud e/o vervanging van de aanwezige voorzieningen en installaties is voor rekening van huurder. Genoemde voorzieningen en installaties dienen wel bij het einde van de huur in het gehuurde achter te blijven.